października
21

10.21.2017 10:00 am - 2:00 pm

października
28

10.28.2017 2:30 pm - 8:00 pm

listopada
4

11.04.2017 10:00 am - 2:00 pm

Rok szkolny / School year 

2015/2016

Zdjęcia będą opublikowane we wrześniu

Pictures will be published in September