grudnia
16

12.16.2017 10:00 am - 2:00 pm

stycznia
6

01.06.2018 10:00 am - 2:00 pm

stycznia
7

01.07.2018 2:00 pm - 6:00 pm

Jasełka 2015-przedstawienie

Oglądane
Tagi:

Przedstawienie jasełkowe zostało przygotowane przez nauczycielki naszej szkoły:  Agnieszkę Ogonowską, Agnieszkę Olesiejuk i Walentynę Danowską.  W przedstawieniu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły.  W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się rodzice na czele z przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego - Renatą Klibisz, nauczyciele i uczniowie.  Jak zwykle wszystkie miejsca były zajęte.  Licznie przybyli rodzice naszych dzieci, przyjaciele szkoły i zaproszeni goście.  Szkoda, że w tym roku ze względu na stan zdrowia nie mogła nas zaszczycić swoją obecnością Dyrektor Honorowa szkoły - Feliksa Sawicka. 

Presentation of the Nativity was prepared by the teachers of our school: Agnieszka Ogonowska, Agnieszka Olesiejuk and Valentina Danowska. The organization of this project involved the parents, teachers and students. As usual, all the seats were taken.  It is a pity that this year due to health condition could not honor us with her presence Honorary Director of the school - Feliksa Sawicka.

Jasełka 2015 - zabawa

Oglądane
Tagi: