W bibliotece szkolnej mamy bogaty księgozbiór literatury dziecięciej i młodzieżowej.  Posiadamy też pozycje popularno-naukowe.  Za niewielką opłatą można nabyć polskie książki, w tym celu należy skontaktować się z dyrektor szkoły.  

BIBLIOTEKA JEST OTWARTA W SOBOTĘ PODCZAS LUNCHU  w godz. 11:50 - 12:15.  

Można też zgłosić się po zajęciach. 

Do biblioteki zaprasza bibliotekarka oraz uczennice, które pomagają w wypożyczaniu książek:  Patrycja Decowska i Emily Lizewski.

Regulamin XL i XLI Edycji Szkolnego Konkursu Czytelniczego

W konkursie mogą wziąć tylko uczniowie naszej szkoły.

W konkursie powinni wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.  Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych. Każda kategoria ma odrębną formę, którą należy wypełnić i oddać swojemu wychowawcy. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału.  Ci uczniowie, którzy przeczytają najwięcej książek w danej kategorii wiekowej dostaną nagrody rzeczowe.  Poza tym uczniowie, którzy czytają i dokumentują to, mają prawo do ocen z języka polskiego. Sposób oceniania ustala nauczyciel danej klasy.

Koniec pierwszej edycji roku szkolnego 2016/7 – 10 grudnia 2015r.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym konkursie czytelniczym.    Zachęcamy do korzystania z form, które można otworzyć i wydrukować.  Wypełnione formy oddajemy swojej nauczycielce.  

Formy dla uczniów klas:

"0"-2

3-4

5-11

 

Nasza biblioteka ma bardzo duży zasób książek dla dzieci i młodzieży.  Poza tym można w niej znaleźć książki popularno-naukowe.  Wszystkie pozycje są skatalagowane według rodzaju literackiego w porządku alfabetycznym.