zerowka

Poziom przedszkolny to zerówka. 

Do tego poziomu można zapisać dziecko, które ma ukończone 5 lat.  W zerówce dzieci uczą się poprzez zabawę. Nauka trwa 4 godziny z 25min przerwą na lunch.

liceum

Po zakończeniu klasy ósmej uczniowie rozpoczynają naukę w liceum.

Nauka w liceum trwa trzy lata.  W czasie nauki uczniowie mogą zdawać egzamin stanowy Regent.  Naukę kończy Mała Matura.  Jest to egzamin składający się z dwóch części:  pisemnej i ustnej.  Na zakończenie każdej klasy uczeń dostaje świadectwo, zaś na zakończenie liceum dyplom maturalny.

szkola podstawowa

Szkoła podstawowa składa się z ośmiu oddziałów.  Od klasy piewszej do ósmej.

Dzieci przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie sprawdzianu umiejętności
językowych.  Na zakończenie każdej klasy na końcu roku szkolnego uczeń dostaje świadectwo ukończenia klasy.

Zaletą jest to, że klasy są nieliczne co zwiększa efektywność nauczania.

Każdy uczeń ma możliwość skorzystania z dodatkowej pomocy.

Przez pół godziny nauczyciel prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami, którzy potrzebują dodatkowej pomocy dydaktycznej.  

FaLang translation system by Faboba